Flora i fauna Rodopów

Wschodnie Rodopy to jedyny obszar lęgowy sępa płowego w Bułgarii i jest również najważniejszym miejscem lęgowym na Półwyspie Bałkańskim zagrożonego globalnie egipskiego sępa.

Na dodatek, ostatnia kolonia rozrodcza czarnego sępa w Europie Południowo-Wschodniej znajduje się w pobliżu, w lesie Dadia po greckiej stronie granicy i te ogromne ptaki regularnie przybywają na bułgarską stronę gór w poszukiwaniu żywności. Wśród dziesiątek innych gatunków ptaków drapieżnych, można wymienić wschodniego orła cesarskiego, raroga, krogulca, sokoła wędrownego i kilka innych orłów. Cały region jest również ostoją wilka, szakala, susła i wydry. Niedźwiedź brunatny zaczął rekolonizację Rodopów w ostatnich latach, a oglądanie niedźwiedzi staje się bardzo popularną ofertą turystyczną Zachodnich Rodopów.

Łącznie odnaleziono 4329 gatunków zwierząt w Rodopach Wschodnich. Ze względu na położenie gór na rozdrożu, między kontynentem europejskim a azjatyckim, wpływ Morza Śródziemnego, ich dziewicze krajobrazy i różnorodność siedlisk w połączeniu z relatywnie niewielkim negatywnym wpływem ludzki, Rodopy Wschodnie stały się ulubionym miejscem dla ptaków, z 278 zanotowanymi gatunkami, czyniąc ten obszar jednym z najważniejszych miejsc do obserwacji ptaków w Europie.

Obszar ten jest również rajem gadów. Mozaika krajobrazu z dużą różnorodnością siedlisk i gorące lata, przyciągnęły nie mniej niż trzydzieści gatunków. Nigdzie indziej w Europie nie ma takiej rozmaitości jaszczurek (12 gatunków), węży (14) i żółwi (4). Najbardziej liczne są duże zielone jaszczurki i jaszczurki ścienne, które można znaleźć także w ogrodach na wsi. Ekologicznie najbardziej interesujące są te gatunki, które są ograniczone do specyficznych siedlisk przyrodniczych.

26 gatunków ryb zostało dotychczas zidentyfikowanych w tutejszych wodach, a wśród nich czterech, małych członków rodziny karpiowatych, które są charakterystyczne dla Półwyspu Bałkańskiego. I podobnie jak apartamenty w Chorwacji na wynajem można znaleźć w pobliżu niemalże dziewiczych obszarów przyrodniczych, tak i Rodopy oferują zakwaterowanie w rejonach charakteryzujących się niemalże nieskażoną przyrodą.

Jak dotąd sklasyfikowano około 2000 gatunków roślin naczyniowych, z których 37 to endemity bałkańskie- znaleziono tylko na Półwyspie Bałkańskim, 22 z nich występuje tylko w Bułgarii, natomiast dziewanna Yurushka występuje tylko w Rodopach Wschodnich. Ponad 20 gatunków roślin to relikty, które przetrwały kilka zlodowaceń i przetrwały do dziś od czasów starożytnych. Wśród nich znajdują się haberlea Rhodope i Lathraea rodopaea.

Wiele rejonów bułgarskiej części Rodopów Wschodnich jest objętych w ośmiu miejscach „Naturą 2000” – siecią obszarów chronionych w Europie. Siedem to „szczególnie chronionych obszarów” zgodnie z ptasią dyrektywą UE.

Obszar jest już coraz bardziej znany i popularny wśród ornitologów i miłośników przyrody.